Training

De trainingen zijn in het kader van maatschappelijke ontwikkeling. Vraaggericht en op maat.

Projecten (ontwikkeling en uitvoering):

Projecten zijn voornamelijk gericht op grootstedelijke vraagstukken en problematieken, hierbij kan gedacht aan emancipatie, participatie, wijkgericht werken, jeugdproblematiek, e.d.

Wetenschappelijk onderzoek:

Binnen onderzoek naar grondbeginselen van de samenleving, waarbij netwerken en sociale relaties en daarmee samenhangende stelsels van gemeenschappelijke "idee├źn" een centrale rol innemen en de specifieke kenmerken en problemen die daarmee gepaard gaan. Hierbij wordt gezocht naar een geschikte theoretische invalshoek en naar de juiste toepassing van ofwel kwalitatieve, ofwel kwantitatieve onderzoeksmethoden.