Congressen en conferenties (opzet en uitvoering)

Maatschappelijke organisaties willen regelmatig een draagvlak organiseren met samenwerkende partners en doelgroepen, om tot een idee en methodiek te komen, ten behoeve van het ontwikkelen van beleid. Compas kan binnen de organisatie, cq. voorbereidingen, uitvoering en nazorg, van congressen en conferenties een cruciale rol spelen.

Begeleiding van teams en individuele professionals

De communicatie binnen een team loopt niet altijd zoals gewenst, vaak communiceren mensen niet of niet gemakkelijk met elkaar. Team- , verwachtings- en functiedoelen zijn vaak niet bekend. Op voorhand van de organisatie van concrete en toegepaste begeleiding, worden de vragen van het team geïnventariseerd. Waar het nodig zal een gerichte begeleiding naar de wens van betreffende individuele professional plaatsvinden.

Supervisie – intervisie – coaching

Supervisie biedt de mogelijkheid het eigen handelen in werksituaties te onderzoeken en dit duurzaam te verbeteren. Het is een leermethode gericht op het ontwikkelen van persoonlijke competenties.

Intervisie biedt een groep collega´s de mogelijkheid elkaar te ondersteunen bij de wijze waarop ieder het werk uitvoert. Een intervisor biedt een tijdelijke vorm van begeleiding en ondersteuning, waarbij bepaalde doelen worden gesteld, waaronder vaardigheden.

Coaching is een professionele begeleidingsvorm, waarbij aanpassingsvermogen, competenties en motivaties centraal staan. Het is gericht op het vergroten van beroepsgerichte en persoonsgerichte kernkwaliteiten.