Wie zijn wij

Compas Training & Advies Centrum is een landelijk werkzaam dynamisch bedrijf uit Dordrecht, dat deskundigheid en ervaring koppelt aan enthousiasme en creativiteit.

In ons vermogen om mensen en organisaties te inspireren tot ontwikkeling, beweging en verandering schuilt onze kracht.

Onze betrokkenheid komt tot uitdrukking in de verantwoordelijkheid die wij uitdragen ten aanzien van de opdracht en de opdrachtgever.

Compas Training & Advies Centrum heeft een zeer gevarieerd dienstverleningspakket in uitvoering, dat voornamelijk gericht is op de quartaire sector.

Dankzij de uiteenlopende deskundigheden van onze medewerkers en associés en de samenwerking met een aantal gelieerde partnerorganisaties kunnen wij onze opdrachtgevers een scala aan activiteiten en producten aanbieden en zorg dragen voor een samenhangende en geïntegreerde aanpak. 

Activiteiten / producten

Compas Training & Advies Centrum heeft een zeer gevarieerd dienstverleningspakket in uitvoering, dat voornamelijk gericht is op de quartaire sector.

Dankzij de uiteenlopende deskundigheden van onze medewerkers en associés en de samenwerking met een aantal gelieerde partnerorganisaties kunnen wij onze opdrachtgevers een scala aan activiteiten en producten aanbieden en zorg dragen voor een samenhangende en geïntegreerde aanpak.

Hierbinnen onderscheiden wij een aantal kernactiviteiten:
training >>>
projecten (ontwikkeling en uitvoering) >>>
wetenschappelijk onderzoek >>>
advies (organisatieadvies / managementadvies) >>>
beleidsontwikkeling / beleidsuitvoering >>>
congressen en conferenties (opzet en uitvoering) >>>
begeleiding van teams en individuele professionals >>>
supervisie – intervisie – coaching >>>